Virtuální privátní síť

Virtuální privátní síť MENDELU (virtual private network) (dále jen VPN) je určená zaměstnancům a studentům, kteří potřebují vzdáleně pracovat s aplikacemi, síťovými a serverovými službami dostupnými pouze v prostoru univerzitní sít. Hlavní určení VPN je přístup k elektronickým informačním zdrojùm a dále pro přístup ke stejnému rozsahu služeb jako na stanicích v univerzitní síti. Toho mohou využít např. vedoucí a administrativní pracovníci pro přístup k ekonomickému systému SAP, možnosti vzdáleného tisku apod. VPN je prostředek pro propojení počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na rùzných místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byly na jediném síťovém segmentu.

Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení notebookù kdekoliv na internetu do vnitřní univerzitní sítě. K propojení je využíván VPN server, který má přístup na internet i do vnitřní univerzitní sítě a VPN klient,který se přes internet připojí k serveru a prostřednictvím něj pak do vnitřní univerzitní sítě. VPN server pak plní v podstatě funkci síťové brány. Přístup je chráněn jménem, heslem a šifrováním přenosu.

 

 

Problém s Virtuální privátní sítí na OS Windows

 

Po nejnovější aktualizaci Windows se Vám může zobrazit chybová hláška: "The remote connection as not made because the name of the remote access server did not resolve"  a nebo: "A connection to the remote computer could not be established. You might need to change the network settings for this connection."

 

Možným řešením je, že si ověříte, zda máte aktualizovaný Windows a zkusíte si přeinstalovat ovladače na VPN. Ovladače přeinstalujte následovně:

 1. Přes zkratku Windows + X vyberete z menu Správce Zařízení.
 2. V okně Správce zařízení přejděte dolů a rozbalte položku Síťové adaptéry. Nyní klikněte pravým tlačítkem na WAN Miniport (SSTP) a v nabídce vyberte možnost Odinstalovat zařízení.
 3. Opakujte stejný postup, jaký je uveden v kroku 2, a odinstalujte zařízení pro všechny níže uvedené miniporty:

  1. WAN Miniport (PPTP)

  2. WAN Miniport (PPPOE)

  3. WAN Miniport (síťový monitor) / WAN Miniport (Network Monitor)

  4. WAN Miniport (L2TP)

  5. WAN Miniport (IPv6)

  6. WAN Miniport (IP)

  7. WAN Miniport (IKEv2)

 4. Nyní klikněte na kartu Akce v horní části okna a v místní nabídce vyberte možnost Vyhledat změny hardwaru.

 

V případě přetrvávajících problémů nás prosím kontaktujte přes portál Helpdesk.