Evidence docházky

Evidence docházky většiny zaměstnanců MENDELU je realizována prostřednictvím webové aplikace na adrese dochazka.mendelu.cz 

Aplikace pro evidenci docházky

Aplikace pro evidenci docházky od 1. 10. 2023