Cestovní příkazy

Cestovní příkaz neboli cesťák vyplňujete jako zaměstnanec ve chvíli, kdy jste vysláni na služební cestu. Na základě tohoto dokumentu máte pak nárok na stravné a další cestovní náhrady. Slouží ale také jako doklad o tom, kde jste se jako zaměstnanec v pracovní době nacházeli, například kvůli řešení pracovních úrazů.

Návody pro zadání příkazu/výkazu

Rychlé tipy

Záznam školení pro cestovní příkazy

Záznamy ze setkání s uživateli systému cestovních náhrad

V rácmi práce s evidencí cestovních příkazů jsou poskytované i setkání v rámci uživatelů tohoto systému. Tyto setkání jsou nahráné a jsou uložené pro stáhnutí a přehrátí:

Systém pro jejich evidenci

Nový systém pro evidenci mobility (cestovních příkazů a výkazů) naleznete na stránce verso3.mendelu.cz.

Informace pro uživatele

Po přihlášení s údaji z UISu se ocitnete na hlavní nástěnce, na níž je pro Vás připraven rychlý odkaz na nový záznam pracovní cesty i odkaz na manuál pro cestující ve formátu PDF. Návod si může ve formátu PDF stáhnout i zde Návod pro evidenci CP.

Vyplněné údaje prosím průběžně ukládejte tlačítkem Uložit změny (vlevo dole). Také se kdykoliv můžete vrátit k uloženému rozpracovanému formuláři. Nezapomeňte Vaše příkazy či výkazy odevzdat.

Užitočné funkce pro prácu se systémem

V rámci práce s cestovními příkazy/výkazy můžete nyní využít funkci pro kopírování. Tuto funkci můžet využít dvěma spůsobi:

  1. Ze seznamu ikonou ve sloupci Akce:

    Kopírování z seznamu
  2. Z detailu:

    Kopírování z detailu

Druhou funkci je mazáni skrz ikonu "popelnice", která se objeví na aktuálnim řádku:

Mazání

Pozor!

Zároveň s přechodem na elektronické zpracování CP bude výplata CP probíhat bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance.

Jako zdroj financování, lze použít pouze finanční zdroj pro který existuje aktivní podpisový vzor. Aplikaci na podpisové vzory nalazenete zde Podpisové vzory (pravidelná synchronizace probíhá v nočních hodinách).

Názvy položek se mohou z důvodu pokračujících úprav poněkud lišit od momentální verze aplikace.

Jak vyplnit cestovní příkaz

Záznam o mobilitě vyplňujete před začátkem cesty (cestovní příkaz) a po skončení cesty (cestovní výkaz). Můžete si vybrat, zda se jedná o tuzemskou, nebo zahraniční cestu.

Příkaz před začátkem cesty

Cestovní příkaz se vyplňuje vždy, když jste vysláni na pracovní cestu – tedy ještě před jejím uskutečněním. Nemůžete být na služební cestu vysláni bez Vašeho souhlasu – ten udělujete odevzdáním příkazu.

V rámci příkazu na první stránce vyplníte základní informace o cestě.

Výkaz po skončení cesty

Jakmile se z pracovní cesty vrátíte, vyplníte cestovní výkaz o průběhu pracovní cesty.

Při tvorbě cestovního výkazu je potřebné vybrat cestovní příkaz, na který navazujete (v případě, že jste cestovní příkaz zapomněli vytvořit, musíte založit nový cestovní příkaz).

Na první stránce zkontrolujte předvyplněné informace o cestě. V případě vytvoření prázdného výkazu popište základní informace o cestě.

V případě zahraniční cesty je třeba zadat do Finanční položky i cestovní pojištění.

Na záložce Itinerář  se zobrazí vygenerovaný itinerář, ve kterém je potřebné doplnit chybějící informace z cesty. Jako uživatel si pro jednotlivé dny definujete události zahájení pobytu a konce cesty. Na jednotlivé dny cesty Vám může být poskytnuto jídlo. Při poskytnutí bezplatného jídla informaci uveďte pro krácení stravného. Poskytnuté jídlo uveďte na daný den a oblast (tuzemsko, zahraničí), kdy bylo bezplatně poskytnuto. Na záložce itineráře prosím vložte přílohu v požadovaném formátu pro Zprávu ze služební cesty.

Na záložce Doplňující informace (vyplacená záloha) vložte informace pouze v případě, že jste získali zálohu na pracovní cestu.

Vyplacené zálohy zasíláte ve výkazu (po cestě). Informace mohou být také jen pouze pro čtení, pokud je pokladní vyplní již při zpracování příkazu. Pole pro Čísla zaúčtovaných dokladů vypíší v případě vzniku doplatku z cesty doklad zaúčtovaný do SAP.

Více zaměstnanců

Pokud vyrážíte na služební cestu s více zaměstnanci, musíte každý vyplnit svůj cestovní příkaz. Jedete-li jedním vozidlem, každý z Vás napíše do buňky „spolucestující” jména kolegů.

Jedete-li autem jednoho z nich, je nutné v cestovním příkazu odlišit, kdo je vlastník, aby bylo jasné, komu proplatit náhrady za pohonné hmoty. Spolucestující typicky do svého cestovního příkazu napíší jméno kolegy, kterému auto patřilo.