Návody a postupy pro práci se systémem

 

Odkaz na návody

Vstup do aplikace pro správu testování a očkování SARS-COV-2

Systém pro správu a evidenci testování a očkování je dostupný na stránce verso3.mendelu.cz nebo z rozcestníku systémů MENDELU na stránce systemy.mendelu.cz

Po přihlášení s údaji z UISu se ocitnete na hlavní nástěnce, na níž je pro Vás připraven rozcestník.

Rozcestník

POZOR!

V případě prvního vstupu do systémů pro správu testování a očkování SARS-COV-2 je potřebné vyplnit osobní údaje do tabulky zobrazené níže. Bez toho nebudete moct zadávat externí test či očkování.

Po vyplnění je potřebné se ze systému odhlásit a opět přihlásit.

Osobní informace

Dále si v rámci systému můžete zkontrolovat stav jiné osoby z MENDELU. Tuto možnost naleznete v portletu s informací i o Vašem stavu (červený nebo zelený).

Stav Vaší osoby a možnost kontroly stavu ostatních

Zadání prodělání nemoci

Při zadání prodělání nemoci postupujete totožně se zadáním externího testu níže 

Výsledek testu dáte pozitivní a přiložíte dané potvrzení.

Zadání externího testu

Externí test můžete zadat pomocí tlačítka v rozcestníku nebo na bočním panelu – Covid test - externí.

Bočné menu

Po kliknutí na zadání externího testu budete přesměrováni na stránku s potřebnými informacemi. Je potřeba postupovat následovně:

  • zadáte datum a čas provedení externího testu,
  • vyberete Typ testu,
  • pro negativní výsledek necháte políčko zaškrtnuté a pro pozitivní výsledek políčko odškrtnete,
  • vložíte krátký popis a
  • pro vytvoření externího testu klikněte na ikonu v pravém dolním rohu Vytvořit.

Externí test - začátek

Objeví se Vám formulář na vkládání příloh. Zde pak vložíte přílohu, která obsahuje potvrzení o provedení testu a jeho výsledek. 

Vkládaní přílohy

Po vložení přílohy opět klikněte na tlačítko s ikonou Uložit. Tlačítko Odevzdat bude pak aktivní a externí test budete moci odevzdat.

Externí test vyplněný

Zadání očkování

Pro zadání očkování vyberte Očkování v bočním panelu:

Bočné menu

V horním panelu vyberte akci Očkování.

Horní panel

POZOR!

Pokud již vidíte v tabulce záznam o očkování, tak nemáte možnost zadání (dalšího) záznamu očkování. Je nutné opravit/doplnit aktuální záznamNIKDY, PROSÍM, ZÁZNAM NEMAŽTE!

 

Po kliknutí na tlačítko Očkování se dostanete na stránku pro vyplnění potřebných údajů pro očkování.

Nový záznam očkování

Zde vyplníte:

  • datum první dávky (nepovinné),
  • datum druhé dávky,
  • a případně popis nebo krátký komentář k očkování a
  • následně klikněte na ikonu v pravém dolním rohu pro Vytvoření záznamu.

Po vytvoření záznamu se Vám zobrazí okno pro zadání certifikátu. Zde zadejte soubor s certifikátem a povrďte nové záznamy kliknutím na ikonu Uložit změny.

Po uložení se Vám aktivuje možnost pro Předání/odeslání ke schválení.

Zaznam pro očkování

Potvrďte zadání nebo případně vložte potřebný komentář a potvrďte.

Váš záznam bude mít stav Čeká na schválení očkování.

Čeká se na schválení

Po schválení bude stav záznamu Potvrzené očkování.

Potvrzené očkování