Jak fungují šatní skříňky v budově Q?

Skříňky v budově Q

Dne 01.03.2018 byl spuštěn nový provoz systému šatních skříněk v budově Q pro všechny studenty Mendelovy univerzity. Skříňky fungují na ISIC kartu.


Nově bude šatní skříňka přidělena na celý semestr za správní poplatek 150 Kč. Šatní skříňku lze pronajmout na Odboru informačních technologií (OIT) v kanceláři Q1.18. Po zaplacení správního poplatku (formou objednávky v rámci Portálu studenta v univerzitním informačním systému) si nechá student přidělit šatní skříňku v sektoru, který preferuje (za předpokladu, že již nejsou skříňky pronajaty všechny).

Přidělení šatní skříňky

 • Proveďte objednávku v Portálu studenta v univerzitním informačním systému
 • Zaplaťte správní poplatek 150 Kč
 • Během 1 až 2 pracovní dny obdržíte e-mail o udělení přístupu spolu s dalšími informacemi
 • Vyberte si sektor skříněk, který Vám vyhovuje (například u poslucháren Q01–Q03) a přiložte identifikační kartu (ISIC) k terminálu (návod je vyvěšen u skříněk).
 • Terminál vypíše číslo přidělené skříňky.
 • Tato skříňka Vám zůstane celý semestr.

Dodatečné informace

 • V případě, že potřebujete změnit skříňku, kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo návštěvou v kanceláři. Připravte si číslo současné skříňky a číslo skříňky, kterou chcete přiřadit.
 • Pokud zjistíte, že je některá ze skříněk poškozená, jste povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit.
 • Na konci semestru bude skříňka uvolněna. Odstraňte si prosím včas Vaše věci, jinak Vám bude uložen poplatek za zablokovanou šatní skříňku.

Pravidla užívání šatních skříněk (více v metodickém pokynu kvestora 2/2020 – Provozní řád, údržba a využití šatních skříněk)

 • Podle ustanovení § 2954 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá univerzita, jako provozovatel šatních skříněk, pouze za věci, k jejichž odkládání jsou šatní skříňky určeny, tedy za odložený svrchní oděv a případně příruční zavazadla. Skříňky nejsou určeny k odkládání cenných věcí, zejména peněz, šperků, notebooků, mobilních telefonů, fotoaparátů, případně další spotřební elektroniky; cenné věci je možné do šatních skříněk ukládat pouze na vlastní nebezpečí a riziko.
 • Do šatních skříněk je zakázáno ukládat předměty, které je mohou znečistit nebo poškodit, a předměty, které by obtěžovaly nebo ohrožovaly okolí, zejména hořlavé a jiné nebezpečné látky.

Kontakty 

Jméno Pracoviště Kancelář Telefon Mobil
Ing. Michelle Jantulíková Oddělení podpory provozu IT (OIT) BA39N1018 (Q1.18) +420 545 135 555 +420 778 748 971
Ing. Pavel Kubíček Provozní odbor (PRO) BA01N3076 (A3.76)  +420 545 135 018  +420 776 303 220
Ing. Luboslav Drobáň  Oddělení správy a údržby (PRO OSÚ) BA01N3079 (A3.79)  +420 545 135 061  +420 603 445 783
         

 

 Dotazy či připomínky pište prostřednictvím portálu helpdesk.mendelu.cz