Mendelova univerzita v Brně zavádí dynamický nákupní systém na dodávku informačních technologií pro jednotlivé organizační součásti zadavatele dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
DNS na informační technologie je rozdělen na kategorie podle vymezeného předmětu
- Kategorie obecných mobilních zařízení a dokovacích stanic
- Kategorie Mobilních zařízení pro terénní účely
- Kategorie vstupních a výstupních zařízení

Dodavatel může podat žádost o účast v jedné kategorii, ve více kategoriích nebo ve všech kategoriích, podle své schopnosti plnit veřejné zakázky.