E-mail (Pošta)

Univerzitní informační systém poskytuje každému uživateli (tj. všem studentům a zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně) poštovní schránku s e-mailovou adresou, která slouží k různým univerzitním účelům (komunikace studenta s učitelem, rozesílání výsledku studia, poskytování informací a studijních materiálů studentům atd.). E-mailová adresa má tvar login@node.mendelu.cz. Současně s touto poštovní schránkou je každému uživateli založena e-mailová adresa UID@node.mendelu.cz, kde UID je identifikační číslo uživatele. Tato schránka zůstane uživateli v omezené míre i při ukončení studia nebo zaměstnání pro budoucí komunikaci s MENDELU. Poštovní schránka je zřízena všem zaměstnancům a studentům v cloudové službě  Office 365

Doručování univerzitní pošty

Aplikace slouží k nastavení jednoho distribučního serveru k příjmu veškeré pošty uživatele, která je doručována na kterýkoliv univerzitní účet (e-mailovou adresu). Distribuční server, který je zde označen a nastaven, bude hlavním pro doručování pošty uživatele. Nastavený server je zvýrazněn. Vždy se zobrazují poštovní servery, na které má uživatel nárok.

Distribuční servery

 

Přeposílání pošty

Většina studentů a zaměstnanců má nastavenu poštu v Office 365, v tomto řešení je třeba nastavit případné přeposílání na soukromou adresu. Přeposílání pošty si NENASTAVUJTE v UIS.

  1. Přihlášení do Office 365
  2. Kliknout vpravo na ikonu ozubeného kolečka (Nastavení)
  3. Volba Pošta -> Účty - Přeposílání

 

Návod na přihlášení do o365