Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

  • EN

Odbor informačních technologií

Příprava webových stránek v RS Emersion CMS

Rady a tipy pro přípravu webu v RS Emersion CMS

Redakční systém Emersion CMS umožňuje jednoduchou a efektivní správu webových stánek. Pro uživatele obsahuje základní nápovědu i videomanuál zabývající se podrobně jednotlivými částmi systému. V textu níže jsou popsána specifika spojená s instalací pro MENDELU. Obsah i vzhled připravovaných stránek lze velice snadno upravovat, proto autory žádáme o dodržování jednotného vizuálního stylu MENDELU, který je zakomponován v připravených šablonách i respektování základních pravidel typografie na webu. Autory webových stránek žádáme, aby byl při přípravě stránek dodržován Autorský zákon 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášení do redakčního systému

Univerzitní webmaster založí web na základě schválené žádosti a o zřízení webu informuje uvedené(ho) správce stránek. Pro přihlášení do redakčního systému slouží adresa: https://emersion.mendelu.cz. Pro ověření identity je použit nástroj Shibboleth ve kterém správci stránek použijí přhlašovací údaje stejné jako pro UIS

Nastavení výchozího motivového obrázku pro web

Nechcete nastavovat nový motivový obrázek webu na každé stránce? Správce redakčního systému Vám nastaví nový výchozí obrázek pro Váš web. Pokud budete chtít nastavit nový výchozí obrázek webu, zašlete jeho adresu např. "/wcd/w-nejaky-web/motivy/default.jpg" s názvem webu na email webmaster@mendelu.cz. Aby byl obrázek ostrý, doporučujeme šířku obrázku 1000 px a výšku dle vašich představ.

Pozn.: Po nastavení výchozího obrázku správcem je možné případně obrázek nahradit jiným se sejným názvem.

Odkazy na stránky vlastního webu

Při tvorbě odkazu na stránku vlastního webu dbejte na to, aby odkazy byly relativní tj. aby adresa stránky obsahovala jen číslo stránky, které je uvedeno v redakčním systému ve sloupečku ID, adresa nesmí začínat http://neco..., po změně domény by byl odkaz nefunkční. Tvorba odaku je popsána ve videomanuálu v části stránky.

Odkazy na dokumenty a jejich ukládání

Pozor, datové uložiště v RS Emersion CMS není databázové, ale je adresářové! Při změně názvu složky (adresáře) nebo dokumentu se stávají odkazy obsahující změněnou cestu neplatné (oprava musí být provedena individuálně). Při tvorbě odkazů na dokumenty a obrázky v RS Emerision dbejte na to, aby odkazy byly relativní tj. aby adresa dokumentu začínala /wcd/web-…, nesmí začínat http://neco..., po změně domény by byl odkaz také nefunkční.

Doporučujeme vytvořit si složky např. slider, clanky, aktuality, stranky a tam dále podsložky podle potřeby.

Do složky photogallery , vkládejte jen fotografie pro fotogalerie ne pro stránky webu.

Odkazy na dokumenty v rámci RS Emersion CMS je možné používat napříč weby (není nutné dokument kopírovat do vlastní složky) jen je nutné opět použít relativní adresu k dokumentu: /wcd/w….

Pro odkaz na dokumenty z veřejné části dokumentového serveru v UIS použijte adresu podle vzoru:

http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=1234;download=56789

Pro výpis seznamu dokumentů z veřejné složky dokumentového serveru použijte funkci popsanou zde.

Doporučení pro články a akce (aktuality)

Pro publikování vizuálně příjemných "aktualit" prostřednictvím rozšiřujícího modulu "Články" nebo "Akce" doporučujeme:

  • Název – délka do 60 znaků včetně mezer.
  • Autor článku, akce – např.titul jméno příjmení titul, ale na celém webu jednotně...
  • Obrázek – ve formátu JPG nebo PNG, orientace na šířku, poměr stran 2:3, minimální šířka originálního obrázku po ořezu 700 px. Doporučujeme generovat zmenšeniny s přednastavenými hodnotami tj. 120 px, 400 px a 700 px.
  • Perex – délka alespoň 300 znaků včetně mezer. Neformátovaný text (text bez odkazů, obrázků a pod. ve formátu písma přednastaveném v redakčním systému).
  • Text aktuality – pro formátování textu využít přednastavené styly v redakčním systému (neměnit font písma, velikost a barvu písma přednastavenou v RS) a respektovat základní pravidla pro formátování textu na webu.
  • Organizátor – evidence číselníku dle vlastní potřeby, doporučujeme u organizátorů uvést základní kontakt, který se zobrazí po kliknutí na organizátora.
  • Místo konání – evidence číselníku dle potřeb aktivity, opět doporučujeme uvést základní kontakt, který se zobrazí po klinutí.

Dokumenty a obrázky, které patří k aktualitě (článku nebo akci) doporučujeme ukládat v redakčním systému do adresářové struktury w-xyz/aktualiy/rok/ kde „rok“ je rok zveřejnění. Při větším objemu aktualit (dokumentů pro aktuality) doporučujeme udělat ve složce "rok" podsložku "měsíc" (w-xyz/aktualiy/2014/01/), kterou není nutné zakládat pro každý měsíc novou, ale dle potřeb pro zajištění přehlednosti dokumentů ve složce. U již publikovaných obrázků a dokumentů nedoporučujeme měnit název nebo je ze systému odstraňovat. POZOR na vkládání dokumentů se stejným názvem (např. pozvánka.pdf) vkládaný dokument nahradí původní!

Pro výpis článků a akcí na webovou stánku slouží příslušné tiskové funkce.

Doporučení pro přípravu fotogalerií

Fotografie pro fotogalerie musí být ukládány do složky photogallery respektive do podsložky odpovídající danému webu. Pro přípravu adresářové struktury pro ukládání fotografií doporučujeme následující vzor: photogallery/w-xyz/rok/rrmmdd_nazev, kde rok je rok konání akce a pro jednotlivé akce jsou vytvářeny samostatné složky, které mají název dle uvedeného vzoru, např. Noc vědců 26. září 2014 photogallery/w-xyz/2014/140926_noc-vedcu.

Pro přehlednost doporučujeme zadávat název fotogalerie v rozšiřujícím modulu Fotogalerie stejný jako název složky s fotkami, např. 140926_noc-vedcu. Postup přípravy fotogalerie a její výpis na stránce je podrobně popsán ve videomanuálu.