Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

  • EN

Odbor informačních technologií

Připojení na virtuální privátní síť (VPN)

Virtuální privátní síť

Virtuální privátní síť MENDELU (virtual private network) (dále jen VPN) je určená zaměstnancům a studentům, kteří potřebují vzdáleně pracovat s aplikacemi, síťovými a serverovými službami dostupnými pouze v prostoru univerzitní sít. Hlavní určení VPN je přístup k elektronickým informačním zdrojùm a dále pro přístup ke stejnému rozsahu služeb jako na stanicích v univerzitní síti. Toho mohou využít např. vedoucí a administrativní pracovníci pro přístup k ekonomickému systému SAP, možnosti vzdáleného tisku apod. VPN je prostředek pro propojení počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na rùzných místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byly na jediném síťovém segmentu.

Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení notebookù kdekoliv na internetu do vnitřní univerzitní sítě. K propojení je využíván VPN server, který má přístup na internet i do vnitřní univerzitní sítě a VPN klient,který se přes internet připojí k serveru a prostřednictvím něj pak do vnitřní univerzitní sítě. VPN server pak plní v podstatě funkci síťové brány. Přístup je chráněn jménem, heslem a šifrováním přenosu.

Pro přístup používame klient HPE Virtual Intranet (VIA) -> Klient Virtual Intranet Access (VIA) poskytuje zabezpečené vzdálené síťové připojení pro zařízení Android, Apple iOS, Mac OS X, Linux a Windows.