Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

  • EN

Odbor informačních technologií

Dynamický nákupní systém (DNS)

Kdy využít DNS?

Pokud potřebujete nějaké IT zařízení, které není v rámcové dohodě (potřebujete vyšší parametry nebo jiný typ zařízení).  

Kontrola rámcové dohody 

Vždy je vhodné důkladně zvážit, zda se Vámi zvolené zařízení natolik odlišuje od RD, aby bylo nutné toto zařízení samostatně soutěžit. 

Technické požadavky 

Technickou specifikaci (TS) vytváří na každém oddělení/ústavu/odboru atd. osoba, která spravuje IT vybavení daného úseku. Uvedenými osobami mohou být: 

  • OSVT – Osoba spravující výpočetní techniku má na starosti úsek/oddělení/ústav a její povinností je vytvořit TS z aktuální šablony, která je dostupná níže. Po vytvoření TS je nutné poslat soubor ke kontrole na OIT (Ing. Jakub Olšar). Po schválení je možné předat požadavek na Odbor veřejných zakázek a nákupu (OVZN).  
  • OIT – OIT vytváří TS pro rektorátní a celoškolská pracoviště a ústavy, které mají s OIT uzavřenou smlouvu o správě výpočetní techniky. Žádost o vytvoření TS je dobré psát přímo na Helpdesk.mendelu.cz. Kontaktní osobou na OIT je Ing. Jakub Olšar. 
  • ÚI – Ústav informatiky vytváří TS za pomocí šablony pro většinu ústavů na PEF. Technické specifikace na ÚI vytváří „Technický pracovník pro výuku“. Po schválení nebo vytvoření TS od uvedených pracovníků je možné předat TS na OVZN.

Doplňující informace 

  • Zkontrolovanou TS předá žadatel na OVZN a do kopie uvede příslušného správce. 

Po zaslaní Technických požadavků/specifikací

Pan Ing.Olšar zkontroluje zaslané technické požadavky/specfikace a po schválení je dokument předaný na Oddělení veřejných zakázek. Oddělení OVZ pak s Vámi bude komunikovat pro případné doplnení potřebných údajů.