Aktivace níže uvedených produktů se od nynějška neprovádí manuálně za využití MAK klíčů, ale využívá se aktivačního serveru kms.mendelu.cz, který poskytuje licence všem koncovým stanicím s Windows napříč univerzitou.

  • Aktivovány jsou stroje, které jsou zapojeny do univerzitní sítě, případně koncové stanice, které využívají možnosti vzdáleného připojení do univerzitní sítě za pomocí VPN spojení. Aktivaci nelze provádět ze sítí eduroam, faro, VPM a vnějších sítí bez připojení VPN.
  • Pro automatickou aktivaci je dále vyžadováno nastavení univerzitní DNS, v případě použití jiného DNS serveru je nutností využití aktivačního skriptu.
  • Dále je nutné mít správně nastavený čas, v opačném případě je klientský počítač serverem odmítnut.
  • V případě aktivace pomocí skriptu je vyžadováno spuštění s administrátorskými právy.
  • Požadavkem na úspěšnou aktivaci je využití instalačních médií dostupných na UIT.

 

Windows 7

Pro   aktivaci   je   nutné   spustit   položku   Systém v ovládacích panelech a zde  kliknout na možnost aktivovat ihned. Následně  dojde  k automatické aktivaci. V případě, že systém není takto aktivován, pokusí  se o aktivaci sám po třech dnech.

Windows 8/8.1

Ihned  po  instalaci  se Windows  aktivují,  není  potřebná žádná uživatelská  interakce,  pouze kontrola aktivace.

Windows 10

Ihned  po  instalaci  se Windows  aktivují,  není  potřebná žádná uživatelská  interakce,  pouze kontrola aktivace.

Office 2010

Nedojde k automatické aktivaci. Je nutné  ji vyvolat ručně,  a to následujícími příkazy,  nebo  přiloženým skriptem.

cscript "c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\office14\OSPP.VBS" /sethst:kms.mendelu.cz

cscript "c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\office14\OSPP.VBS" /act

Office 2013

K automatické aktivaci  dojde  na  systémech Windows 8.1 a Windows 10. Na Windows 7 je nutné aktivací vyvolat následujícími příkazy.

cscript "c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\office15\OSPP.VBS" /sethst:kms.mendelu.cz

cscript "c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\office15\OSPP.VBS" /act

Office 2016

K automatické aktivaci  dojde  na  systémech Windows 8.1 a Windows 10. Na Windows 7 je nutné aktivací vyvolat následujícími příkazy.

cscript "c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\office16\OSPP.VBS" /sethst:kms.mendelu.cz

cscript "c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\office16\OSPP.VBS" /act