Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

  • EN

Odbor informačních technologií

Poštovní řešení

Poštovní adresa na MENDELU

Univerzitní informační systém poskytuje každému uživateli (tj. všem studentům, zaměstnancům, externistům, ... Mendelovy univerzity v Brně) e-mailovou adresou, která slouží k různým univerzitním účelům. E-mailová adresa může mít více tvarů, podle toho, jaké máte nároky a jaký máte vztah k univerzitě. Vaše e-mailové adresy si můžete prohlédnout v UIS na nasledujícím odkazu: is.mendelu.cz/auth/ca/ucet.pl? (ve spodní tabulce naleznete všechny e-mailové adresy a Vaše aliasy). Současně s touto poštovní schránkou je každému uživateli založena e-mailová adresa UID@node.mendelu.cz, kde UID je identifikační číslo uživatele. Tato schránka zůstane uživateli v omezené míře i po ukončení aktivního vztahu s univerzitou (Pozor! V této poštovní schránce jsou e-maily ukládány jen po dobu jednoho měsíce). Pokud mají uživatelé nárok na Microsoft 365, je jim poštovní schránka zřízena právě v cloudové službě Microsoft 365. Nárok si každý uživatel může zkontrolovat na následujícím odkazu: is.mendelu.cz/auth/ca/ucet.pl? (v případě nároku se v tabulce zobrazí Microsoft 365).

Doručování univerzitní pošty

Veškerá pošta přichází na MENDELU do jednoho místa, odkud se rozděluje na jednotlivé poštovní řešení – 4 možnosti (v případě stejného poštovního řešení pošta přichází přímo). V nasledujícím textu i v jednotlivých návodech se dále pracuje s pojmem distribuční server. Distribuční server zpřístupňuje každému uživateli veškerou jeho příchozí poštu. Je to tedy označení/pojem poštovního serveru s příchozí poštou.

Každý uživatel má dále možnost si zvolit ten distribuční server, který mu nejvíce vyhovuje v rámci práce s jednotlivými poštovními řešeními – uživatelská přívětivost, jednoduchost, další aplikace, funkcionalita. Všeobecně doporučujeme variantu Microsoft 365.

Změnu distribučního serveru lze provést v aplikaci Doručování univerzitní pošty v UIS. Aplikace slouží k nastavení jednoho distribučního serveru k příjmu veškeré pošty uživatele, která je doručována na kteroukoliv e-mailovou adresu. Nastavený server je zvýrazněn. Vždy se zobrazují poštovní servery, na které má uživatel nárok, viz obrázek níže.

Doručování univerzitní pošty

Pokud je zatržena volba Odstranit existující přeposílání z UIS, dojde ke zrušení evidovaných přeposílání pošty v poštovní schránce UIS. Volba Zrušit ukládání pošty v UIS pak umožňuje zrušit ukládání přeposílané pošty ve schránce v UIS. V případě, že se přeplní poštovní schránka na zvoleném distribučním serveru, změní se distribuční server automaticky na server UIS (webové rozhraní pro čtení pošty v UIS), který zaručuje doručení systémových zpráv. O zrušení nastavení přeposílání pošty na původní adresu je zaslán informační e-mail na adresu login@node.mendelu.cz.

Distribuční servery

Na následujících stránkách si můžete podrobně prohlédnout jednotlivé distribuční servery i jejich hlavní funkce, výhody a nevýhody. Nastavené přeposílání pošty Vám platí vždy jen na ten distribuční server, ve kterém jste si přeposílání nastavili. Pokud na distribuční server máte nárok, můžete se na něj přihlásit a odesílat z něj poštu.

Odesílání pošty

Při odesílání pošty na distribuční server Microsoft 365 nebo z distribučního serveru Microsoft 365 je využíván server přímo z Microsoft 365. Při odesílání pošty z kteréhokoliv distribučního serveru na distribuční server jiný než Microsoft 365 nebo v ostatních případech je využíván univerzitní server (smtp.mendelu.cz).

Univerzitní server využívaný k odesílání pošty má nastavené nasledující omezení proti spamování:

  • odesílání 60 zpráv za 60 sekund
  • jeden odesílatel může mít za 60 sekund 200 příjemců.

V případě odesílání příloh jsou zde následující limity:

  • Microsoft 365 – limit velikosti souboru všech příloh v jednom e-mailu je 20 MB a pro Exchange účty (e-mailová adresa) výchozí limit velikosti souboru v jednom e-mailu je 10 MB.
  • UIS
  • mail
  • akela