Poštovní adresa na MENDELU

Univerzitní informační systém poskytuje každému uživateli (tj. všem studentům, zaměstnancům, externistům, ... Mendelovy univerzity v Brně) e-mailovou adresou, která slouží k různým univerzitním účelům. E-mailová adresa může mít více tvarů, podle toho, jaké máte nároky a jaký máte vztah k univerzitě. Vaše e-mailové adresy si můžete prohlédnout v UIS na nasledujícím odkazu: is.mendelu.cz/auth/ca/ucet.pl? (ve spodní tabulce naleznete všechny e-mailové adresy a Vaše aliasy). Současně s touto poštovní schránkou je každému uživateli založena e-mailová adresa UID@node.mendelu.cz, kde UID je identifikační číslo uživatele. Tato schránka zůstane uživateli v omezené míře i po ukončení aktivního vztahu s univerzitou (Pozor! V této poštovní schránce jsou e-maily ukládány jen po dobu jednoho měsíce). Pokud mají uživatelé nárok na office365, je jim poštovní schránka zřízena právě v cloudové službě office 365. Nárok si každý uživatel může zkontrolovat na následujícím odkazu: is.mendelu.cz/auth/ca/ucet.pl? (v případě nároku se v tabulce zobrazí office365).

Doručování univerzitní pošty

Veškerá pošta přichází na MENDELU do jednoho místa, odkud se rozděluje na jednotlivé poštovní řešení – 4 možnosti (v případě stejného poštovního řešení pošta přichází přímo). V nasledujícím textu i v jednotlivých návodech se dále pracuje s pojmem distribuční server. Distribuční server zpřístupňuje každému uživateli veškerou jeho příchozí poštu. Je to tedy označení/pojem poštovního serveru s příchozí poštou. 

Každý uživatel má dále možnost si zvolit ten distribuční server, který mu nejvíce vyhovuje v rámci práce s jednotlivými poštovními řešeními – uživatelská přívětivost, jednoduchost, další aplikace, funkcionalita. Všeobecně doporučujeme variantu office365.

Změnu distribučního serveru lze provést v aplikaci Doručování univerzitní pošty v UIS. Aplikace slouží k nastavení jednoho distribučního serveru k příjmu veškeré pošty uživatele, která je doručována na kteroukoliv e-mailovou adresu. Nastavený server je zvýrazněn. Vždy se zobrazují poštovní servery, na které má uživatel nárok, viz obrázek níže.

Doručování univerzitní pošty

Pokud je zatržena volba Odstranit existující přeposílání z UIS, dojde ke zrušení evidovaných přeposílání pošty v poštovní schránce UIS. Volba Zrušit ukládání pošty v UIS pak umožňuje zrušit ukládání přeposílané pošty ve schránce v UIS. V případě, že se přeplní poštovní schránka na zvoleném distribučním serveru, změní se distribuční server automaticky na server UIS (webové rozhraní pro čtení pošty v UIS), který zaručuje doručení systémových zpráv. O zrušení nastavení přeposílání pošty na původní adresu je zaslán informační e-mail na adresu login@node.mendelu.cz.

Distribuční servery

Na následujících stránkách si můžete podrobně prohlédnout jednotlivé distribuční servery i jejich hlavní funkce, výhody a nevýhody. Nastavené přeposílání pošty Vám platí vždy jen na ten distribuční server, ve kterém jste si přeposílání nastavili. Pokud na distribuční server máte nárok, můžete se na něj přihlásit a odesílat z něj poštu. 

office365 (Microsoft Office 365, o365.mendelu.cz) – výchozí a doporučené poštovní řešení pro zaměstnance a studenty

 • Kapacita poštovní schránky je daná podle nároku na licenci. Licence jsou přideleny na základě celkové práce s balíčkem office365. Obecně jsou licence následující:
  • A1 – 50 GB, licence pro zaměstnance
  • A3 – 100 GB, licence zejména pro studenty nebo zaměstnance
  • A5 – 100 GB, licence pro management univerzity
 • Možná integrace s dalšími službami z balíčku Office365, jako je kalendář, týmy, OneDrive, atd.
 • Tvorba vlastních pravidel pro zpracování e-mailů i tvorba různých podpisů.
 • Možnost desktopové, webové i mobilní aplikace (Outlook).
 • Přeposílání se nastavuje přímo v aplikaci Outlook (jak webové, tak i desktopové).
 • Vzdálené čtení pošty je možné i z aplikace Thunderbird, která dokáže automaticky rozpoznat účet o365, a není tak nutná manuální konfigurace.
 • V případě potřeby je možné nastavení vzdáleného čtení přes POP3 a IMAP.

UIS (Univerzitní informační systém, is.mendelu.cz)

Jedná se o nerozvíjené poštovní řešení, které je implementováno v rámci informačního systému MENDELU.

 • Kapacita poštovní schránky je na základě nároku. Obecně je kapacita následující:
  • zaměstnanci – 800 MiB
  • studenti – 300 MiB
  • externisté – 50 MiB
  • absolventi – 10 MiB
 • Vstup do schránky přes přihlášení do informačního systému.
 • Uživatelské prostředí v UISu není příliš rozvíjeno.
 • Automatické zprávy z UISu přijdou na tento distribuční server nejrychleji.
 • Vzdálené čtení zde není doporučeno.
 • Při přeposílání pošty zde dochází k jeho automatickému zrušení, pokud se nedaří přeposílanou poštu z důvodu jakékoliv chyby doručit.

mail (Hlavní uživatelský server MENDELU, mail.mendelu.cz)

Hlavní lokální poštovní řešení.

 • Kapacita poštovní schránky je na základě nároku. Obecně je kapacita následující:
  • zaměstnanci – 10 GiB
  • ostatní – 1 GiB
 • Maximální počet příjemců jednoho e-mailu: 30.
 • Maximální počet různých příjemců za 24 hodin: 100.
 • Přístup do schránky přes webové rozhraní Roundcube.
 • Vzdálené čtení přes poštovní klienty (Thunderbird, Outlook, ...) prostřednictvím manuální konfigurace.
 • Tento distribuční server doporučujeme využít při potřebě vzdáleného čtení z klientů jako například Thunderbird.

 

V případě Provozně ekonomické fakulty je zde na výběr i:

akela (Hlavní server PEF, akela.mendelu.cz)

 • Kapacita poštovní schránky je na základě nároku. Obecně je kapacita následující:
  • zaměstnanci (PEF) – 4,77 GiB
  • zaměstnanci (UI) – 9,54 GiB
  • doktoranti – 4,77 GiB
  • studenti – 2,84 GiB
  • obecně s nárokem na distribuční server akela – 90,46 MiB
 • Přístup do schránky přes webové rozhraní Roundcube.
 • Vzdálené čtení přes poštovní klienty (Thunderbird, Outlook, ...) prostřednictvím manuální konfigurace.

Odesílání pošty

Při odesílání pošty na distribuční server office365 nebo z distribučního serveru office365 je využíván server přímo z office365. Při odesílání pošty z kteréhokoliv distribučního serveru na distribuční server jiný než office365 nebo v ostatních případech je využíván univerzitní server (smtp.mendelu.cz). 

Univerzitní server využívaný k odesílání pošty má nastavené nasledující omezení proti spamování:

 • odesílání 60 zpráv za 60 sekund
 • jeden odesílatel může mít za 60 sekund 200 příjemců.

V případě odesílání příloh jsou zde následujíci limity:

 • office365 – limit velikosti souboru všech příloh v jednom e-mailu je 20 MB a pro Exchange účty (e-mailová adresa) výchozí limit velikosti souboru v jednom e-mailu je10 MB.
 • UIS
 • mail
 • akela