Aplikace Podpisové vzory slouží ke sběru a evidenci podpisových vzorů (evidence vazeb příkazců, správců rozpočtu a řešitelů) ze všech nákladových středisek a SPP prvků, které jsou následně verifikovány a aktivovány Ekonomickým odborem.

Tato evidence podpisových vzorů je nutným základem pro v budoucnu budované elektronické formuláře a pro jejich schvalovací workflow.

Stručný manuál k ovládání aplikace můžete najít zde.