Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

  • EN

Odbor informačních technologií

Poštovní server Mail

Poštovní server Mail

Mail.mendelu.cz je poštovním serverem Mendelovy univerzity v Brně. Tento server je určen pouze zaměstnancům a studentům MENDELU. V UISu v aplikaci Doručování univerzitní pošty je třeba mít správně nastaven distribuční server, viz obrázek:

Distribuční server Mail

Vstup do poštovního rozhraní

Pokud jste zaměstnancem nebo studentem univerzity, máte možnost přistupovat ke své poště na serveru mail pomocí následujících rozhraní:

Změna identity ve webovém rozhraní Roundcube

Při prvním použití roundcube je Vaše identita nastavená na školní adresu. Pokud tedy někomu odešlete poštu, v položce Příjemci bude uvedena Vaše školní e-mailová adresa. Pro změnu na Vaše jméno následujte tutoriál:

Vzdálené čtení pošty

Poštovní systém umožňuje také vzdálený přístup k Vaší poštovní schránce prostřednictvím poštovního klienta. Podporovány jsou protokoly POP3 a IMAP. Komunikace přes oba protokoly probíhá šifrovaně.

Základní rozdíl mezi protokoly IMAP a POP3

Protokol IMAP umožňuje trvalé připojení k e-mailové schránce. Díky tomu je možné s celou poštovní schránkou plně pracovat z libovolného místa. Všechny zprávy jsou uloženy na poštovním serveru a na počítač se stahují jen nezbytné informace, takže při zobrazení složky se stáhnou jen záhlaví zpráv a jejich obsah až v případě, že zprávu chce uživatel přečíst. Protokol umožňuje současné připojení více klientů zároveň. Veškeré provedené změny se okamžitě projeví na serveru.

Protokol POP3 je vhodný pro ty uživatele, kteří si chtějí poštu stáhnout na lokální počítač a číst si ji i když nejsou připojeni k internetu. Je ovšem třeba si dát pozor, že ve výchozím nastavení klienta se po stažení pošty do počítače smažou zprávy na serveru. Ve většině klientů je proto možné nastavit volbu ponechání zpráv na serveru.

Obecné nastavení pro poštovní klienty

IMAP

Server příchozí pošty: mail.mendelu.cz
Číslo portu příchozí pošty: 993
Šifrované spojení: SSL
Server odchozí pošty: smtps.mendelu.cz
Číslo portu odchozí pošty: 465
Šifrované připojení: SSL

POP3

Server příchozí pošty: mail.mendelu.cz
Číslo portu příchozí pošty: 995
Šifrované spojení: SSL
Server odchozí pošty: smtps.mendelu.cz
Číslo portu odchozí pošty: 465
Šifrované připojení: SSL

Návody pro konkrétní poštovní klienty

Návody byly připravovány na zařízení s MacOS.

Omezení odesílání emailů

Z důvodu rozesílání SPAMu z kompromitovaných účtů na serveru mail.mendelu.cz jsme přistoupili k omezení na pošty příjemců e-mailů odesílaných z poštovního rozhraní mail.mendelu.cz. Omezení jsou následující:

  • maximální počet příjemců jednoho e-mailu: 30
  • maximální počet různých příjemců za 24 hodin: 100

Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé potřebují uvedené limity z legitimního důvodu překračovat, stačí si o navýšení zažádat individuálně e-mailem s krátkým odůvodněním na helpdesk@mendelu.cz.