Systémy Theses a Odevzdej

 

Od začátku akademického roku 2014 / 2015 byla do Univerzitního informačního systému implementována možnost porovnání všech závěrečných a průběžně odevzdávaných prací s rozsáhlou databází systémů Theses a Odevzdej.

Všechny odevzdané závěrečné práce budou automaticky porovnávány a hodnoceny systémem pro odhalování plagiátů Theses, přičemž vedoucí prací mají v UIS k dispozici Protokol s výsledky porovnání. Práce jsou hodnoceny procenty shody ve stejné aplikaci v UIS tak, jako doposud. (Více o systému Theses najdete na adrese http://theses.cz.)

Pro průběžné práce odevzdávané prostřednictvím Odevzdáren v UIS je nyní k dispozici možnost porovnání s ostatními soubory nahranými do databáze systému Odevzdej. Při zaškrtnutím této možnosti během zakládání Odevzdárny budou odevzdané soubory hodnoceny procenty tak, jako práce závěrečné. (Více o systému Odevzdej najdete na adrese http://odevzdej.cz.)

FAQ

 • Jak to celé funguje?

  Z pohledu studenta je nově viditelné procento nalezené podobnosti a rozhodnutí vedoucího o originalitě závěrečné práce. Vyučující vidí novou možnost v Odevzdávárnách. Vedoucí závěrečné práce má k dispozici Protokol o nalezených podobnostech v práci a má povinnost rozhodnout, zda je podezřelá práce originálem, či plagiátem. Závěrečné i seminární práce jsou nahrávány stejně jako doposud, jen jsou vyhodnocovány jinde.

  Samotný princip vyhodnocování probíhá pomocí složitých algoritmů, které porovnávají jak jednotlivá slova a části textu, tak stylistickou podobu textů a jakousi "myšlenku" schovanou v textu. Pokud tedy student opíše nějakou práci "vlastními slovy", systém by měl i na tuto podobnost poukázat.

 • Jak se do Theses přihlásím?

  Pro uživatele UIS nebyl do Theses zřízen přístup.Pro přístup přes eduID.cz klikněte zde.

 • Jak rychle proběhne kontrola a jak se dozvím výsledky?

  Rychlost kontroly závisí na období vkládání práce. V době, kdy jsou hromadně odevzdávány závěrečné práce na všech fakultách, může být vyhodnocení pomalejší. Délka kontroly by každopádně měla být v řádech hodin či dnů, nikoli týdnů.

 • Co všechno se kontroluje a s čím?

  Kontrola probíhá v kompletním rozsahu odevzdané práce. Porovnává se se všemi pracemi, které byly dosud do Theses a Odevzdej vloženy a dále se zdroji dostupnými na internetu. Používá-li Theses univerzita, která své práce nezveřejňuje, pak jsou i tyto neveřejné práce zahrnuty do porovnávání.

 • Mohu nějak ovlivnit porovnávanou oblast v oblasti závěrečné práce (na MUNI prý lze nastavit fakulta nebo celý systém)?

  Vzhledem k tomu, že jsou seminární a závěrečné práce odevzdávány prostřednictvím UIS, kde jsou také prezentovány výsledky porovnání, není možné porovnávanou oblast omezit.

 • Dokáže systém zpracovat archivy?

  Ano, Theses i Odevzdej jsou schopné pracovat s běžnými formáty archivů (zip, rar, apod.).

 • Jakým způsobem jsou vyhodnocovány zdrojové kódy (např. seminární práce zadávané na Ústavu informatiky PEF)?

  Vyhodnocení u zdrojových kódů probíhá naprosto stejně, jako u běžných textů. Může tedy vzhledem k obsahové podobnosti některých kódů dojít k chybnému vyhodnocení plagiátu, nicméně konečné rozhodnutí je vždy na vyučujícím.

 

Další dotazy prosím posílejte na e-mail: katerina.halickova@mendelu.cz.