Kontakty

  

Otevírací doba

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

 

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

Sídlo: přízemí budovy Q
Kancelář: Q1.18
Telefon: +420 545 135 555
E-mail: helpdesk@mendelu.cz
Web: tech.mendelu.cz

 

Najdete nás v přízemí budovy Q, kancelář Q1.18.

Pokud možno před návštěvou nás kontaktujte na portálu helpdesku

Lidé 

doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

[vedoucí oddělení]

Má na starosti koncepci a provoz správy požadavků uživatelů (helpdesk), spolupracuje s ostatními odděleními při optimalizaci podpory uživatelů, řeší strategii zabezpečování provozu informačních technologií ve spolupráci s fakultními integrátory a dalšími osobami. Má rovněž na starosti správu systému OBD -- publikace, projekty interní grantové agentury a odpovídající výkazy.V rámci fakultní činnosti vede Laboratoř řízení kolejových vozidel, což souvisí s jeho celoživotním zájmem o železnici, a to jak skutečnou, tak i modelovou.

Michelle Jantulíková 

Třídí požadavky v HelpDesk, provádí first level support a řeší problémy s připojením k síti v budovách univerzity i na kolejích. Příležitostně se také věnuje kontrole návodů a častých otázek. Podílí se na tvorbě webstránek HelpDesk.

Martin Patočka, DiS.

Vyřizuje požadavky prvního stupně na HelpDesku.

Ondřej Šabrňák

Podílí se na tvorbě nových webových stránek HelpDesku a vyřizuje požadavky prvního stupně.